MARMARA BÖLGESİ 3. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Emrah BAL (Ekip Başı- Mimar)
2- Gökhan DEDE (Mimar)
3- Deniz ÇAVUŞ (Şehir Plancısı)
4- Kenan AYDINOĞLU (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Sercan DURMUŞ (Mimar)
2- Ufuk ŞENCANLI (Mimarlık Öğrencisi)

RAPOR

PAFTA