MARMARA BÖLGESİ 2. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Özgür BİNGÖL(Ekip Başı-Y. Mimar)
2- İlke BARKA (Y. Mimar)
3- Merve ŞEN (Mimar)
4- Pınar KILIÇ (Mimar)
5- Ebru FİRİDİN ÖZGÜR (Şehir Plancısı)
6- Nermin TİRBEN (Peyzaj Y. Mimarı)
7- Fatma BETOS (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

RAPOR

PAFTA