KARADENİZ BÖLGESİ 2. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Cihan SEVİNDİK (Ekip Başı-Mimar)
2- Mehmet Uğur ULUTÜRK (Peyzaj Mimarı)
3- Çağatay AKYÜZ (Şehir Plancısı)

DANIŞMANLAR

1- Zeynep Canan SEVİNDİK (Y. Mimar)
2- Tuna Han KOÇ (Mimar)

YARDIMCILAR

1- Ezgi ATALAYIN (Mimar)
2- Aykut İĞDELİ (Öğrenci)
3- Cebrail ASNUK (Öğrenci)
4- Abdullah EKİNCİ (Öğrenci)
5- Mehmet MUTLUTÜRK (Öğrenci)
6- Hüseyin POLAT (Öğrenci)

RAPOR

PAFTA