KARADENİZ BÖLGESİ 1. ÖDÜL

EKİP LİSTESİ

1-Derya ERDİM (Ekip Başı – Mimar)
2- Özlem ÖZTÜRK (Y. Mimar)
3- Koray TOPÇU (Mimar)
4- Mehmet Tuğrul ŞEVİK (Y. Mimar)
5- Elif GÜNDOĞDU (Mimar)
6- Bilge MARTAN (Şehir Plancısı)
7- Gamze YILMAZ (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

RAPOR I

PAFTA I

PAFTA II