İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Görkem GÜVENÇ (Ekip Başı- Mimar)
2- İbrahim Anıl BİÇER (Mimar)
3- Emre ENGİN (Mimar)
4- Deniz KURT ERTAŞ (Mimar)
5- Yeşim BAHADIR (Şehir Plancısı)
6- Meryem KOCAOĞLU (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1-Şafak KIRAY (Mimar)
2- Kerem YILMAZER (Mimar)
3- Halim SUDAŞ (Mimarlık Öğrencisi)
4- Dilara KAN (İç Mimar)
5- Cemal ERTAŞ (Mimari Görselleştirme)

RAPOR

PAFTA