İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Murat AYDINOĞLU (Ekip Başı-Mimar)
2- Özge UYSAL SÖĞÜT (Şehir Plancısı)
3- Itır ÖZİNANIR SARIHAN (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Hüseyin KEZER (Y. Mimar)
2- Mert Çağdaş BAYKAL (Mimar)

RAPOR

PAFTA