GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Didem ÜNER (Ekip Başı – Mimar)
2- Niyazi ÜNER (Mimar)
3- Serap DEMİR (Şehir Plancısı)
4- Hande GÖKSAL (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

RAPOR I

PAFTA