GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 1. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Ahmet BARIŞ (Ekip Başı-Mimar)
2- Gülşen CENGİZ (Peyzaj Mimarı)
3- Ezgi KUNDAKCI (Şehir Plancısı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Osman Can BAGATIR (Mimarlık Öğrencisi)
2- Burak GÜZEL (Mimarlık Öğrencisi)
3- Asude YOKUŞ (Mimarlık Öğrencisi)
4- Süreyya DÜZGÜN (Mimarlık Öğrencisi)
5- Yasin YILMAZ (Mimarlık Öğrencisi)
6- Buse AYVAZ (Mimarlık Öğrencisi)

RAPOR I

PAFTA