EGE BÖLGESİ 1. ÖDÜL

EKİP LİSTESİ

– Baran YARDIMCI (Ekip Başı-Mimar)
2- Mehmet Zafer ÜNAL (Y. Mimar)
3- Recep SEMİZOĞLU (Mimar)
4- Kübra Nur BAŞ (Mimar)
5- Lizge OTURAN (Peyzaj Mimarı)
6- Nilay ÖZGER (Şehir Plancısı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Nergiz SERT (Mimar)

RAPOR

PAFTA