DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 3. ÖDÜL

EKİP LİSTESİ

1- Ali İBİŞ (Ekip Başı-Mimar)
2- Sezgin KARAMAN (Peyzaj Mimarı)
3- Turgut GELERİ (Şehir Plancısı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Müge TURGAY (Mimar)
2- Anıl KATIRCIOĞLU (Stajyer)

RAPOR I