DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Mehmet Zeyat HATTAPOĞLU (Ekip Başı- Peyzaj Mimarı)
2- Oknur ÇALIŞKAN (Y. Mimar)
3- İsmet Esgin ZORLU (Şehir Plancısı)

DANIŞMANLAR

1- Didem ÖZKIZILCIK (Mimar)

YARDIMCILAR

1- Zeki Emir TAYLAN (Mimarlık Öğrencisi)

RAPOR

PAFTA