DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1-Rıdvan FİL (Ekip Başı-Mimar)
2- Selami KÖSEHAN (Mimar)
3- Ahmet CİVELEK (Şehir Plancısı)
4- Onur BOYACIGİL GÜNGÖR (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Derya ERDAŞ (Mimar)
2- Mustafa KAYA (Mimarlık Öğrencisi)

RAPOR

PAFTA