DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 1. ÖDÜL

EKİP LİSTESİ

1- Mete KESKİN (Ekip Başı- Y. Mimar)
2- Esra YILMAZ KESKİN (Y. Mimar)
3- Sevim Pelin ÖZKAN (Y.Şehir Plancısı)
4- Öykü KOCAMAN (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Nusret UŞUN (Mimarlık Öğrencisi)
2- Aylin ÖZKAN (Mimarlık Öğrencisi)
3- Abdülkadir KELEŞ (Mimarlık Öğrencisi)

RAPOR I

PAFTA