DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 1. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- İsmail RUHLUKÜRKÇÜ (Ekip Başı-Mimar)
2- Güntülü GÜNDOĞ (Mimar)
3- Enise Tüba SOLAK (Şehir Plancısı)
4- Işıl KOÇ (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Mehmet BİLGİL (Mimar)
2- Büşranur HAKYEMEZ (Mimar)
3- Burcu ULUTÜRK ÇAM (Mimar)
4- Melike PARAK YOLAGELDİ (Mimar)
5- Abdullah ÇAM (Mimar)
6- Halil IŞIK (Mimar)
7- Ahmet SAÇCIOĞLU (Mimar)
8- Hasan AYATA (İç Mimar)
9- Ali Emin ŞİMŞEK (Tekniker)
10- Gizem ÖKTEN (Tekniker)
11- Nurullah KILINÇ (Mimarlık Öğrencisi)
12- Elif RUHLUKÜRKÇÜ (Mimarlık Öğrencisi)

PAFTA