AKDENİZ BÖLGESİ 3. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1- Yavuz Selim SEPİN (Ekip Başı-Y. Mimar)
2- Dr. Beyza ÇERMİKLİ (Peyzaj Mimarı)
3- Doç. Dr. Fatih TERZİ (Şehir Plancısı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Aygül CEYLAN (Y. Mimar)
2- Pınar GÖKÇE (Şehir Plancısı)
3- Deniz Erdem OKUMUŞ (Y. Şehir Plancısı)
4- Bahadır KANTARCI (Mimarlık Öğrencisi)
5- Oğuzhan KANBUR (Şehir Planlama Öğrencisi)

RAPOR I

RAPOR II

PAFTA