AKDENİZ BÖLGESİ 2. ÖDÜL

EKİP LİSTESİ

1-H. Serdar KAYA (Ekip Başı – Mimar, Şehir Plancısı)
2- Meltem ERDEM KAYA (Peyzaj Y. Mimarı)
3- S. Elif SERDAR (Peyzaj Mimarı)
4- Ezgi GÜLER (Şehir Plancısı)
5- Gökçe ŞAHİN (Şehir Plancısı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1-Damla İŞCAN (Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi)

RAPOR I

RAPOR II

PAFTA