AKDENİZ BÖLGESİ 1. ÖDÜL

EKİP LİSTESİ

1- Burak YARDIMCI (Ekip Başı – Y. Mimar)
2- Ali ÖNALP (Mimar)
3- Güney GÜLTEKİN (Mimar)
4- Elif TAN (Şehir Plancısı)
5- Gülce KANTÜRER (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

1- Orkan GÜZELCİ (Y. Mimar )
2- Yüksel ÇOBAN (Mimarlık Öğrencisi)
3- Figen KEPENEK (Mimarlık Öğrencisi)
4- Mehmet Said ÖĞÜNÇ (Mimarlık Öğrencisi)

RAPOR I

RAPOR II

PAFTA