AKDENİZ BÖLGESİ 1. MANSİYON

EKİP LİSTESİ

1-Özgür BİNGÖL(Ekip Başı – Y. Mimar)
2-İlke BARKA (Y. Mimar)
3-Merve ŞEN (Mimar)
4-Pınar KILIÇ (Mimar)
5-Ebru FİRİDİN ÖZGÜR (Şehir Plancısı)
6-Nermin TİRBEN (Peyzaj Y. Mimarı)
7-Fatma BETOS (Peyzaj Mimarı)

DANIŞMANLAR

YARDIMCILAR

RAPOR I

RAPOR II

PAFTA