Y A R I Ş M A N I N  A M A C I

Hızlı nüfus artışı ve köyden kente yoğun göçlere karşı hazırlıksız yakalanan kentlerimizde yaşanan plansız ve kimliksiz yapılaşma, estetik değerlerin göz ardı edilmesi ve değişen yaşam koşulları; binlerce yıllık bir mimari kültür, gelenek ve birikimin yansıması olan mahallelerimizin özgün mekânsal ve sosyo-ekonomik dokularının bozulmasına ve kaybolmasına neden olmaktadır.

Bu durum özellikle geleneksel değerlere ve geleceğe aktarılması gereken çok zengin bir kültürel birikime sahip ülkemiz şehirlerinde, konut ve yaşam alanlarının yerel kimliğinin korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yeni ve bütüncül değerlendirmelerin yapılmasını gündeme getirmektedir.

Şehirlerimizde var olan geleneksel ve kadim değerlerin günümüz yaşam koşullarına taşınmasına yönelik “mahalle” odaklı kentsel planlama ve tasarım ilkelerinin geliştirilmesi ile nitelikli kentsel mekânların sağlanmasına yönelik kararların üretilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda yarışmanın amacı, insanların bir arada çeşitli etkileşimlerde bulundukları ve birbirlerinin hayatlarına dokundukları en temel alan olan mahalle alanının günümüz kentsel ihtiyaçları ile güncel şehircilik, kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj anlayışları doğrultusunda kurgulanarak;

 • Kentsel ölçekte şehrin kimliğini ve sürdürülebilir gelişimini destekleyen,
 • Yaşam alanı ölçeğinde (fiziksel ve toplumsal açıdan) güvenli, yaya dostu ve erişilebilir / engelsiz olan,
 • Çevresel veriler (doğal yapı, iklimsel özellikler), yöresel mimari ve geleneksel değerlere saygılı ve sosyal bütünleşmeyi sağlayan,
 • Estetik kalitede,
 • İnsan odaklı yaşam alanlarının oluşmasını teşvik etmektir.

Y A R I Ş M A N I N  T A K V İ M İ

 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 05/06/2017
 • Sorular İçin Son Tarih : 23/06/2017
 • Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih : 05/07/2017
 • Teslim Tarihi ve Saati : 25/08/2017, saat 17:00’ye kadar.
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı : 07/09/2017
 • Sonuçların İlanı : 14/09/2017

J Ü R İ   Ü Y E L E R İ

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ YEDEK JÜRİ ÜYELERİ DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ RAPORTÖRLER
Prof. Dr. Murat GÜL
(İ.T.Ü. – Mimar) Jüri Başkanı
Bülent ÖZTURAN
(Başbakanlık TOKİ Etüd ve Proje Şube Müdürü-Mimar)
Fatma VARANK
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yard. V.- Mimar)
Veysel GENÇDAL
(Mimar)
Prof. Dr. Zekiye YENEN
(Y.T.Ü.- Mimar-Şehir Plancı)
Serhat GÜNKAN
(Başbakanlık TOKİ Statik ve Betonarme Şube Müdürü-İnşaat Mühendisi)
Uğur İNAN
(Başbakanlık TOKİ İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı- Y.Şehir ve Bölge Plancı)
Ahmet Kutluğ GAYRETLİ
(Mimar)
Doç. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN
(İ.T.Ü.- Mimar)
İlyas Fehim ÇELİK
(Emlak Konut GYO A.Ş. 1 Nolu Proje Müdürü- Mimar)
Beşir AYVAZOĞLU
(Araştırmacı-Yazar)
Evrim KESKİN
(Mimar)
Hicran ÇAKMAK
(Emlak Konut GYO A.Ş. Projeler Dairesi Başkanı- Mimar)
Timuçin KURT
(Başbakanlık TOKİ 1 No’lu Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü- Y.Şehir ve Bölge Plancı)
Ömer L. ARI
(Y. Mühendis)
Başak Betül KARABULUT
(Mimar)
Mustafa Levent SUNGUR
(TOKİ Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı – İnşaat Müh.)
Prof. Dr. İsmail COŞKUN
(İstanbul Ü.-Sosyolog)
Y. Mimar Bünyamin DERMAN
(Y.Mimar)
Kamil BULUT
(Bakkallar Odası Bşk.)
İbrahim Hakkı YİĞİT
(Y.Mimar)

Ö D Ü L L E R

1. Ödül 125.000 TL 1. Mansiyon 35.000 TL
2. Ödül 100.000 TL 2. Mansiyon 35.000 TL
3. Ödül   75.000 TL 3. Mansiyon 35.000 TL
Ödüller her bölge için geçerlidir. Ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir. Her bir yarışma alanındaki ödül sıralamaları ve projelerin ödüle layık olup olmadığı jürinin takdirine bırakılmıştır.

Ö D Ü L  A L A N  P R O J E L E R

AKDENİZ BÖLGESİ

1. Ödül için tıklayınız. 1. Mansiyon için tıklayınız.
2. Ödül için tıklayınız. 2. Mansiyon için tıklayınız.
3. Ödül için tıklayınız. 3. Mansiyon için tıklayınız.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. Ödül için tıklayınız. 1. Mansiyon için tıklayınız.
2. Ödül için tıklayınız. 2. Mansiyon için tıklayınız.
3. Ödül için tıklayınız. 3. Mansiyon için tıklayınız.

EGE BÖLGESİ

1. Ödül için tıklayınız. 1. Mansiyon için tıklayınız.
2. Ödül için tıklayınız. 2. Mansiyon için tıklayınız.
3. Ödül için tıklayınız. 3. Mansiyon için tıklayınız.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. Ödül için tıklayınız. 1. Mansiyon için tıklayınız.
2. Ödül için tıklayınız. 2. Mansiyon için tıklayınız.
3. Ödül için tıklayınız. 3. Mansiyon için tıklayınız.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

1. Ödül için tıklayınız. 1. Mansiyon için tıklayınız.
2. Ödül için tıklayınız. 2. Mansiyon için tıklayınız.
3. Ödül için tıklayınız. 3. Mansiyon için tıklayınız.

KARADENİZ BÖLGESİ

1. Ödül için tıklayınız. 1. Mansiyon için tıklayınız.
2. Ödül için tıklayınız. 2. Mansiyon için tıklayınız.
3. Ödül için tıklayınız. 3. Mansiyon için tıklayınız.

MARMARA BÖLGESİ

1. Ödül için tıklayınız. 1. Mansiyon için tıklayınız.
2. Ödül için tıklayınız. 2. Mansiyon için tıklayınız.
3. Ödül için tıklayınız. 3. Mansiyon için tıklayınız.

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU ELEME AŞAMALARI

Akdeniz Bölgesi Jüri Değerlendirme için tıklayınız. Doğu Anadolu Bölgesi Jüri Değerlendirme için tıklayınız.
Ege Bölgesi Jüri Değerlendirme için tıklayınız. Güney Doğu Anadolu Bölgesi Jüri Değerlendirme için tıklayınız.
İç Doğu Anadolu Bölgesi Jüri Değerlendirme için tıklayınız. Karadeniz Bölgesi Jüri Değerlendirme için tıklayınız.
Marmara Bölgesi Jüri Değerlendirme için tıklayınız.

ŞARTNAME

ŞARTNAME’Yİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KATILIM TUTANAĞI

KATILIM TUTANAĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TESLİM ALINDI BELGESİ

TESLİM ALINDI BELGESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YARIŞMA ALANLARI

AKDENİZ BÖLGESİ (HATAY DÖRTYOL) için TIKLAYINIZ.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MUŞ KEPENEK) için TIKLAYINIZ.
EGE BÖLGESİ (DENİZLİ PAMUKKALE) için TIKLAYINIZ.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU)  TIKLAYINIZ.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ (ESKİŞEHİR ODUNPAZARI) için TIKLAYINIZ.
KARADENİZ BÖLGESİ (KASTAMONU MERKEZ ÖRENCİK) için TIKLAYINIZ.
MARMARA BÖLGESİ (TEKİRDAĞ ÇORLU) için TIKLAYINIZ.

SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR – CEVAPLAR’I İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YARIŞMA SONUÇLARI

YARIŞMA SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İ L E T İ Ş İ M

0 216 456 48 65 / 0 216 456 48 66

0 216 456 48 67

[email protected]